/ iStock/Getty Images
Ръководството на Многопрофилната болница за активно лечение в Силистра отправя призив за набиране на доброволци, съобщиха от лечебното заведение.

Учениците в Силистренско също ще учат дистанционно

Ръководството се обръща към всички студенти по медицина (от последните курсове на обучение) и най-вече стажант-лекарите, студентите по здравни грижи (медицински сестри), специализанти, лекари и медицински сестри от доболнична помощ, от училища, детски градини и ясли, които имат желание и възможност, да се включат активно и да подкрепят екипа на МБАЛ.

В 66 на сто от училищата и 87 на сто от детските градини няма засегнати от COVID-19

За всички доброволци са осигурени необходимите лични предпазни средства и ще им бъде заплатен положеният труд.