В Антоново подготвят проект за разработване Плана за развитие
В Антоново подготвят проект за разработване Плана за развитие / DarikNews.bg, архив

„Ефективна координация и партньорство при разработването и провеждането на политики в община Антоново" е заглавието на проект, с който администрацията на града ще кандидатства за финансиране по оперативна програма „Административен капацитет".

Дейностите по проекта предвиждат междинна оценка и изготвяне на окончателен доклад за изпълнението на Плана за развитие на община Антоново 2007-2013 година. След това ще бъдат проучени нагласите на местната общност и бизнеса за бъдещето развитие на региона. Същността на проекта е изготвяне на нов план за развитие на общината, който обхваща 2014-2020 г. , уточни Милка Иванова, главен експерт в отдел „Устройство на територията" в общинската администрация.

Стойността на проекта е 79 953 лева, като финансирането ще бъде на 100% от оперативната програма. Продължителността му е девет месеца.