В Алкомет подписаха Колективния трудов договор за 2010 година
В Алкомет подписаха Колективния трудов договор за 2010 година / netinfo

В "Алкомет" АД приключи договарянето между работодателя и синдикалните организации и днес беше подписан по Колективния трудов договор за 2010 година.

Беше постигнато съгласие по основните параметри на новия Колективен трудов договор. В него остават непроменени целите, предмета, обсега на действие, трудовите правоотношения, професионалната квалификация и преквалификация, параметрите на работното време, отпуските и извънредния труд, застраховането, обезщетенията, задравословните и безопасни услови на труд, като в същото време са отразени изискванията на Кодекса на труда.

Месечните трудови възнаграждения на работниците и служителите се увеличават с 30 лв. от  1 януари тази година, ще бъдат увеличени и с още 20 лв. от  1 юли. Допълнителните трудови възнаграждения за нощен труд се увеличават с 17, 6% и стават 1 лев за всеки отработен нощен час, а за трудов стаж и професионална квалификация  1% от основното месечно възнаграждение за всяка година трудов стаж.