Третата убита лисица е била болна от бяс, искаме разрешение за отстрел на хищници
Третата убита лисица е била болна от бяс, искаме разрешение за отстрел на хищници / bg.wikipedia
Кметът на община Шумен Красимир Костов изпрати до председателя на Държавната агенция по горите и до министъра на околната среда и водите искане за разрешение за намаляване числеността на хищниците в границите на защитена територия Природен парк „Шуменско плато”.

Мотивите са свързани с усложнената епизоотична обстановка в Шумен през последните дни, вследствие на набезите на четири лисици в личните стопанства в кв. „Дивдядово” и вероятността от разпространение на болестта “Бяс по животните”. Изпратената вчера проба от третата убита лисица също е дала положителен резултат за заболяването.

Красимир Костов уведомява с писмото си още, че станалите за по-малко от една седмица 4 инцидента са създали напрежение сред хората, поради което настоява за спешно получаване на разрешително за отстрел.

Към писмото са приложени становище на РИОСВ – Шумен, заповедта на директора на РВМС – Шумен, копие от протокол от заседание на Общинската епизоотична комисия, проведено на 21юли, както и копие от сигнал от директора на РВМС – Шумен.