лева дюжет пари
лева дюжет пари / iStock/Getty Images
Община Шумен обявява конкурс за финансиране на проекти на младежки и неправителствени организации, работещи с млади хора. Предвиденото финансиране за всички проекти е в размер на 50 000 лева. Това съобщиха от пресцентъра на местната администрация.

Няма ограничения в избора на теми, по които може да се работи. Те могат да бъдат свързани с организиране на свободното време на младите хора - природа, спорт, бизнес, култура, история, насърчаване на неформалното обучение и участие в различни граждански инициативи, отбелязват от общинския пресцентър.

Предложенията за проекти могат да се подават до 16.00 часа на 16 април - на трето гише в Центъра за информация и услуги в общинската администрация, както и на имейл - e.dimcheva@shumen.bg.

Формулярите за кандидатстване следва да бъдат изготвени съгласно изискванията на правилника за финансиране на младежки проекти на общината, допълват от пресцентър й.