Областната епизоотична комисия заседва на 28 април
Областната епизоотична комисия заседва на 28 април / netinfo

Заседание на Областната епизоотична комисия ще се проведе на 28 април от 10:00 ч. То се провежда във връзка със стартиране изпълнението на Национална програма за контрол и изкореняване на болестта бяс на територията на страната и запознаване  членовете на комисията с епизоотичната обстановка и предприемане на съответни мерки.

 В дневния ред на заседанието са включени три точки:

1.Разглеждане на Национална програма за контрол и изкореняване на болестта бяс на територията на Република България.

 

2.Предложение за сформиране на Областна експертна група по въпросите на болестта бяс на територията на област Шумен.

 

3.Информация от кметовете на общини за изпълнение на Програмата за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на съответните общини.