местни избори 2019
местни избори 2019 / Община Бургас
Изборният ден в област Търговище започна в 07.00 часа на 27.10.2019 г. Преди началото му в областта не са регистрирани нарушения на обществения ред. Снощи охраната на всичките 261 избирателни секции в областта бе поета от служители на ОД МВР-Търговище и РД ПБЗН-Търговище/от днес се поема охраната и на 6 мобилни секции/. 255 служители от структурните звена на МВР в областта осигуряват охраната на изборните секции и отговарят за реда и спокойствието в областта.

Предприети са всички необходими мерки за охраната на обществения ред, пожарната безопасност и осигуряване на спокойното протичане на деня за изборите за кметове и общински съветници.  На територията на областта в деня на вота има засилено полицейско присъствие.
От полицията припомнят, че в изборното помещение не се допускат въоръжени лица и такива, носещи предмети, опасни за живота и здравето на гражданите, както и хора в явно нетрезво състояние.

По решение на СИК председателят на комисията може да поиска съдействие от органите на МВР за възстановяване на реда в помещението.
Създадена е организация сектор„Български документи за самоличност“ в областната дирекция и звената му в РУ-Попово и РУ-Омуртаг да работят  днес от 8.30 до 19.30 часа. И в днешния ден те ще издават  удостоверения (за изгубени/ откраднати/ повредени/ унищожени лични карти и документи с изтекъл срок) с оглед на упражняване на избирателните права на гражданите.

В сектора и в паспортните звена в РУ-Попово и РУ-Омуртаг от  22.10.2019 г. до 26.10.2019 г. включително са издадени 13 такива удостоверения на граждани, непритежаващи валидни документи за самоличност, с които да упражнят правото си на глас. Оттам припомнят, че удостоверение за гласуване се издава само след приемане на заявление за издаване на лична карта и след платена такса за услугата. То се издава, за да послужи само пред секционната избирателна комисия и е валидно само за изборния ден - 27 октомври 2019 г.

От полицията напомнят на гражданите на областта, че могат да подават сигнали за нарушения, които възпрепятстват нормалното протичане на изборния процес, на функциониращата денонощно в Министерството на вътрешните работи открита линия - телефон 02/982 22 32, и имейл - izbor@mvr.bg.  Подаваните сигнали на откритата линия трябва да са относими към дейността на МВР.