Искат прекратяване на договора с частният инвеститор в ТЕЦ-а
Искат прекратяване на договора с частният инвеститор в ТЕЦ-а / netinfo
Искат прекратяване на договора с частният инвеститор в ТЕЦ-а
48954
Искат прекратяване на договора с частният инвеститор в ТЕЦ-а
  • Искат прекратяване на договора с частният инвеститор в ТЕЦ-а

Да се прекрати рамковия договор с инвеститора в „Топлофикация" - Шумен „Титан Пауър" и  „Ер Ве Е България", предлага комисията, назначена да обследва реалното състояние на топлофикационното дружество. Днес членовете на комисията приеха и изготвения доклад. Финансовото състояние на дружеството е анализирано от временната комисия по данни от 2005 до 2010 година, поради отказ на дружеството да предостави актуална информация.

„Дружеството е не само в състояние на неплатежоспособност, но то отговаря на всички параметри на изискванията за несъстоятелност", заяви председателят на комисията Христо Дечев.  По думите му парно, организирано чрез ТЕЦ - а няма как да има поради това, че когато се открие несъстоятелност не може по закон да бъде възобновена дейността. Доклада сочи, че ТЕЦ-а е бил във фалит още преди да стане общински. „Дружеството отдавна е декапитализирано и няма дори и теоретична възможност да излезе от състояние на несъстоятелност", каза Дечев.  

Последният трансфер на „Топлофикация" -Шумен към доставчика на синьо гориво  Булгаргаз  е от 30-ти януари 2011-та, когато са били преведени 74 000 лв. Това е в нарушение на договора с общината, според който инвеститорите „Титан Пауър" и „Ер Ве Е България" трябваше да платят на „Булгаргаз" 2 млн. лв по утвърден погасителен план.

Към доклада беше прието и приложение. Общинският съветник Иван Капралов представи документ от Министерството на околната среда и водите, от който става ясно, че „Титан Пауър" е внесла инвестиционно намерение за когенерация, но после не е представила нито един от исканите документи, нито е отговорила на поставените от министерството въпроси.

„„Процедурата, която е прекратена от МОСВ е прекратена защото никога не е внесен реален проект за когенерация в „Топлофикация"- Шумен, който да се разглежда", заяви Капралов. По думите му в дружеството няма никакъв реален инвеститор, а още повече и стратегически на база на всички факти и обстоятелства, които са обобщени в доклада.

Днес комисията реши в едномесечен срок кмета да отправи писмено предупреждение до инвеститора за разваляне на договора, поради констатирано виновно неизпълнение от страна на инвеститора. Сред останалите решения са още градоначалникът да предяви иск за дължимите неустойки за нанесените вреди на общината от неизпълнените ангажименти от страна на „Титан Пауър" и Ер Ве Е България, а членовете на Съвета на директорите да бъдат освободени от длъжност след изтичането на 30 дневния срок.

Сред останалите решения, които взе комисията е и председателят на Общинския съвет да предостави доклада за състоянието и дейността на „Топлофикация" на следствените органи за установяване на наличие или липса на основание за търсене на наказателна отговорност на длъжностните лица увредили интересите на общината.

Докладът и предложението за прекратяване на договора ще бъдат разгледани на сесия на местния парламент в Шумен през януари.