/ iStock/Getty Images
Кампания по събиране на опасни отпадъци от домакинствата и последващото им третиране ще се състои на 20 и 21 май тази година в Русе, съобщиха от Общината.

Община Русе изгради 275 паркоместа по улица в града

Отпадъците ще се приемат в мобилен събирателен пункт, разположен на ул. "Шипка" в града.
Русенци могат да предадат опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества, лекарства с изтекъл срок на годност, живачни термометри, почистващи препарати, дезинфектанти, белина, препарати за борба с вредители, киселини, бои, лепила, лакове, разтворители.