/ DarikNews
Седем съдии от Окръжен съд-Русе бяха удостоени със служебна благодарност от Висшия съдебен съвет. Отличените магистрати получиха персонални грамоти заради участието си в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и проявения висок професионализъм и компетентност при реализирането й.

Програмата, която стартира като пилотна през 2014 г. е съвместен проект на Висшия съдебен съвет (ВСС) и Министерство на образованието и науката (МОН). През 2016 г. беше подписаното петгодишно споразумение за сътрудничество между ВСС и МОН, в изпълнение на което магистрати и съдебни служители от цялата страна доброволно и безвъзмездно се ангажират да изнасят лекции пред ученици от гимназиалния курс (VІІІ-ХІІ клас).

Съдия Антоанета Атанасова представи тема пред ученици от Математическата гимназия

Програмата е съобразена с възрастта на учениците, като акцентът е поставен върху деянията, по отношение на които подрастващите са уязвима група – детското насилие, домашното насилие и мерките за защита правата на жертвите, трафика на хора, киберпрестъпленията, хулиганските прояви на непълнолетните, престъпленията, свързани с наркотични вещества.

В рамките на програмата учениците имат възможността да научат повече и за статута на магистратите, функциите на съдебната власт и структурата на съдебната система. На 27 октомври 2017 г. в гр. Единбург (Шотландия), Висшият съдебен съвет на Република България бе удостоен със специално отличие от журито на престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа за Образователната програма.

Наградата се присъжда ежегодно за иновативни практики, допринасящи за ефективността и качеството на правосъдието. Окръжен съд-Русе участва в реализирането на програмата още от самото й начало.

За тези няколко години магистратите са работили с над хиляда ученици от русенските училища. Пред гимназистите са изнесени серия от лекции на различна правна тематика, учениците са посещавали няколкократно сградата на съда, разигравани са симулирани процеси с тяхно участие, провеждани са викторини и състезания.

Отличените съдии - Татяна Черкезова, Николинка Чокоева, Палма Тараланска, Ралица Герасимова, Антоанета Атанасова, Александър Иванов и младши съдия Атанас Димитров, получиха грамотите си от административния ръководител на ОС – Русе – съдия Искра Блъскова, която поздрави колегите си и на свой ред им благодари за отделеното време, положените усилия и проявения висок професионализъм.

Участието на Окръжен съд-Русе в реализирането на проекта продължава и през настоящата 2017/2018 учебна година.