/ netinfo
Ученик беше осъден условно заради проявена агресия. Инцидентът е от септември месец 2017 година. Подсъдимият младеж загледал ученичка минавайки покрай Гимназията по туризъм. Тя се подразнила от поведението му и го попитала: “Защо гледаш, нещо интересно ли видя?“.

Подсъдимият се върнал, като открито демонстрирал агресия. Приятел на момичето се приближил намерение да защити приятелката си, но не демонстрирал каквито и да са действия в тази насока срещу подсъдимия. Веднага след това, подсъдимият нанесъл на момчето удари с юмруци  в областта на лицето /долната челюст/, а впоследствие и по цялото тяло. Благодарение намесата на случайно преминаваща жена, агресията била прекратена.

За извършеното престъпление Районен съд-Русе е наложил на подсъдимия наказание лишаване от свобода за срок от една година, като е отложил изтърпяването за изпитателен срок от две години, 9000 лв. обезщетение за неимуществени вреди и 200,93 лв. обезщетение за имуществени вреди.

Подсъдимият е обжалвал тази присъда с твърдения за необоснованост, постановяване на съдебния акт при нарушение на материалния закон, явна несправедливост на наложеното наказание и завишен размер на уважените граждански искове.

След анализ на всички доказателства по делото, въззивният съд счете доводите му за неоснователни, но прецени, че  случилото се е инцидент в живота на подсъдимия, който е бил непълнолетен, а понастоящем едва навършил пълнолетие, „поради което следва да се даде шанс на този млад човек да преосмисли поведението си занапред, да продължи образованието си, да съблюдава законовите изисквания, да уважава личността и обществения ред“ и намали наказанието на десет месеца лишаване от свобода с една година изпитателен срок, потвърждавайки присъдата на Районен съд в останалите й части.  

Решението на Окръжен съд-Русе е окончателно и не подлежи на обжалване или протест.