Насърчават работодатели за разкриване на работни места
Насърчават работодатели за разкриване на работни места / netinfo
До 12 ноември работодатели от осемте общини на територията на трите дирекции “Бюро по труда” – Бяла, Вятово и Русе могат да кандидатстват за ползване на преференции по Закона за насърчаване на заетостта.

Освен стимулиране на работодателите при наемането на безработни, от ноември се прилага и един нов насърчителен режим, чрез който държавата подпомага работодателите с вече осигурен персонал, за подобряване на мобилността на работната сила. На работодател, който осигурява ежедневен организиран транспорт за пътувания до работното място и обратно на разстояние до 100 км на територията на страната на наети работници и служители, живеещи извън границите на населеното място по месторабота, ще се предоставят месечно средства от държавния бюджет, заложени в Националния план за действие по заетостта.

Средствата се изплащат на работодателя за не повече от 12 месеца за едно и също лице, като за 2008 г. месечният размер не може да превишава 100 лева за един работник или служител.