/ Община Русе
Кметът на Община Русе Пламен Стоилов, заедно със зам.-кмета по устройство на територията инж. Димитър Наков и кмета на Мартен Димо Тонев, инспектира ремонтните дейности по инфраструктурни обекти в Мартен. В централната градска част се извършва облагородяване и се изгражда нов паркинг на стойност около 37 000 лева, осигурени от бюджета на кметството.

Община Русе ще се включи в инициативата „Часът на Земята“

По проект на ПУДООС в момента се работи по Зелен административен център, в който ще бъдат вложени 10 000 лева. Кметът Стоилов инспектира на място и изграждането на дъждовна канализация в района на кръстовището на ул. „България“ и ул. „Стефан Караджа“, която ще спомогне за отводняване на общински терени, застрашаващи жилищните домове от наводняване.

Пламен Нунев присъства на първата копка по рехабилитация на улици и тротоари в Бяла

Инвестицията е на стойност - 419 953 лв. Изградена е и възлова подстанция „Изток“, която е проектирана така, че да осигури сигурно и самостоятелно електрозахранване на град Мартен. Стойността на този проект е около 400 000 лв. Като част от Кампанията „Малки населени места 2019“ ще бъде направена и модерна зала за фитнес, която ще възлиза на 35 000 лв.

От утре стартира и подмяната на уличното осветление с LED осветителни тела. Инвестицията ще обхване главните улици на града, като ще бъдат сменени общо 116 броя лампи на обща стойност над 8 000 лв.