Европейска програма дава шанс социалните трапезарии да хранят бедните целогодишно
Европейска програма дава шанс социалните трапезарии да хранят бедните целогодишно / снимка: Sofia Photo Agency, архив

Агенцията за социално подпомагане покани общините да кандидатстват по процедура „Осигуряване на топъл обяд“ по Оперативна програма за храни и /или основно  материално подпомагане 2014-2020,  съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. По тази процедура общините и районите на общини ще получат финансова подкрепа за разкриване на нови целогодишни социални трапезарии или пък за гарантиране на дейността на вече съществуващи трапезарии и през лятото, за които няма осигурено национално финансиране. Операцията допринася за намаляване на живеещите в бедност и основни материални лишения лица. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е 5 995 571 лева.

Дейностите, които ще бъдат допустими, са: закупуване на хранителни продукти, осигуряване на топъл обяд и за предоставяне на съпътстващи мерки. Последният срок за кандидатстване е 31.08.2015 година. Към момента в страната има разкрити 179 обществени трапезарии и 13 хиляди души получават топъл обяд, но само през есенно-зимния период. Новата процедура дава възможност нуждаещите се да получават храна целогодишно.

Видовете хранителни  продукти за приготвяне на топлия обяд ще бъдат определяни от съответната община. Тя ще има ангажимента и отговорността да гарантира предоставяне на разнообразно седмично меню, с което да се осигури балансирано хранене на целевата група, при спазване на изискванията за безопасност на храните и националните стандарти и норми за хранене. Стойността на един храноден за едно лице от целевата група се определя в размер на 2.30 лв. на лице на ден. Определената стойност на един храноден е с включен ДДС и включва закупуване на хранителни продукти за осигуряване на топъл обяд – супа, основно ястие, хляб. Предвижда се броят на обхванатите лица по операцията да бъде над 5000.

Представители на общинските администрации са поканени да се включат в информационна кампания по разясняване на откритата процедура във Велико Търново на 20 март, 14 часа, хотел "Болярски", зала "Калоян", ул. "Стефан Стамболов" 53.  Друга информационна среща ще има на 26 март, четвъртък, от 11.00 часа във Варна, Младежки дом,  бул. „Цар Освободител“ 27.