/ Екомузея Русе
Община Русе подкрепя Националната кампания за борба с рака на гърдата „Национален Розов Ден - 8 октомври 2019 г.“, която има за цел да напомни колко значими са ранната превенция и редовните профилактични прегледи при жените.

На 8 октомври, вторник, от 20.00 до 20.30 ч. ще бъде осветена в розово сградата на Екомузея