Ветеринари: Идват две опасни болести по птиците и свинете
Ветеринари: Идват две опасни болести по птиците и свинете / Радка Минчева

Мерки за предпазване от две опасни болести по животните обсъдиха членовете на Областната епизоотична комисия на заседанието си днес.

Д-р Илиян Драмалиев и д-р Юлиян Йорданов от Областната дирекция по безопасност на храните представиха двете болести – инфлуенца по птиците и африканска чума по свинете. И двете водят до сериозни икономически щети – обясниха те.

Случаи на инфлуенца по птиците вече е имало в България, африканската чума по свинете е ново заболяване, което наближава границите на страната, вече е в Молдова, на границата с Румъния – обясниха ветеринарите.

Африканската чума по свинете се предизвиква от ДНК – вирус, който не е опасен за здравето на човека. Дивите прасета се явяват основния преносител на болестта. Най-често наблюдаваните симптоми са: висока температура, цианози по кожата (червеникаво-сини петна) и подкожни кръвоизливи – най-вече по ушите, опашката, крайниците, гръдната и коремната област, повръщане, диария (понякога кървава) и очни изтечения, аборти, нарушена координация 24-48 часа преди смъртта. Д-р Йорданов уточни, че няма ваксина или медикаменти за предотвратяване на заразяването с тази болест, а преносител могат да са и ловците, които са били в досег с труп на умряло от болестта животно, както и превозни средства.

Превантивните мерки срещу заболяването включват: информиране на кметовете и председателите на ловните сдружения на територията на Област Разград за симптомите, проявлението и разпространението на заболяването, както и за актуалната епизоотична обстановка. Ще бъде разписан начина на вземане, съхранение, опаковане и предаване на ветеринарните лекари на проби от отстреляни и намерени мъртви животни. Акцентира се върху мерките за биосигурност в животновъдните обекти и задължението при всеки случай на съмнение за заболяването незабавно да информират ветеринарен лекар.

Засилват се мерките за проследяване и контрол на движението на домашни свине, според типа животновъден обект, като особено внимание се обръща на движението на свине от и към типа "заден двор".

Специалистът по лова в Ловро-рибарско дружество  „Сокол“ инж. Людмил Лилов информира присъстващите, че вече са проведени срещи с ловните дружинки, проведени са инструкции, всички са запознати с признаците на заболяването. Той сподели, че ловците срещат трудности  при изследването на убитите диви свине, тъй като всяка проба трябва да се носи за изследване в Русе или в някой друг град. Предложи да се направи всичко възможно лабораторията в Разград да бъде акредитирана, за да може да извършва такива изследвания, като помоли за съдействие Областна администрация.

На заседанието си Областната епизоотична комисия прие превантивни мерки, препятстващи навлизането на територията на страната и областта на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците. На територията на област Разград към момента се отглеждат 2 милиона птици – съобщиха от ОДБХ.

През ноември за 8 дни е установена инфлуенца по птиците в Унгария, Полша, Австрия, Германия и Холандия, което е показател за развитието на интензивна епизоотия още в началото на прелетния сезон на дивите мигриращи птици – обясниха още ветеринарите.

Превантивно се предвиждат съвместни проверки с представители на орнитоложките дружества, ловните сдружения и държавните лесничейства за наличие на болни или умрели диви, мигриращи или синантропни птици, както и извършване на засилен ветеринарномедицински контрол на пазарите на птици на територията на областта. Ще се извършват периодични клинични прегледи и сондажни вирусологчни изследвания на домашни и диви птици.

Собствениците на птицевъдни обекти, в т.ч. такива обекти тип „заден двор" трябва да спазват следните противоепидемични мерки: да не допускат излизането на птиците извън дворовете на обектите, както и контакт между птици, живеещи в дивата природа и домашни птици. Фуражът, с който се изхранват птиците, трябва да се съхранява в закрити помещения. В птицевъдните обекти трябва да се създадат необходимите условия за разделно отглеждане на домашни птици и гъски от другите видове домашни птици. При отклонение в здравословното състояние на отглежданите птици или завишена смъртност стопаните са длъжни да уведомят незабавно обслужващия обекта ветеринарен лекар.

Областният управител ще изпрати писма до кметовете на общините на територията на област Разград, които да разпоредят свикване на общинските епизоотични комисии, с цел предприемане на превантивни мерки на територията на съответната община, за предотвратяване на опасността от проникване на заболяването високопатогенна инфлуенца по птиците, както и на мерки за недопускане на заболяването африканска чума по свинете – обяви в края на дискусията заместник областният управител Виолета Тодорова, която ръководи заседанието.

Ветеринари Идват две опасни болести по птиците и свинете
netinfo

Ветеринари Идват две опасни болести по птиците и свинете
netinfo

Ветеринари Идват две опасни болести по птиците и свинете
netinfo