Отклонения в нормите показват взетите водни проби на две предприятия в Разград, съобщиха от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе.

Пробите са взети от мониторинговите точки, определени в комплексните разрешителни на дружествата, по време на извънредната проверка по сигнали за замърсяване на река Бели Лом в началото на октомври.

Високата цена на тока е на път да удави ВиК сектора у нас

В отпадъчните води и на двата обекта са установени отклонения от показател химична потребност от кислород. Само тези на "АДМ Разград" ЕАД имат и отклонения от нормите за показател активна реакция. Предстои спрямо двете дружества да се предприемат съответните административно-наказателни мерки.

От екоинспекцията информират още, че през октомври е проверено изпълнението на дадените предписания на "Водоснабдяване-Дунав" ЕООД, експлоатиращо Градската пречиствателна станция за отпадъчни води на Разград.

На място е констатирано, че е възстановена целостта на нарушените участъци от аварийния канал, с което е преустановено нерегламентираното заустване на непречистени отпъдъчни води в реката.
БТА