/ Кирил Кирилов
Сектор „Български документи за самоличност“ при ОД на МВР ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас в деня на изборите, съобщиха от полицията.

Полицаи се срещат с представители на местната власт и граждани в малките населени места

Служителите от сектора ще работят на 3 ноември, от 08:30 до 19:30 часа.
В седмицата между първи и втори тур е създадена необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта/ зелен паспорт ), защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта/зелен паспорт ) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 01.11.2019г., по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоворение, с което да гласуват.


За да бъде издадено удостоверение е необходимо:
 

Гражданите лично да подадат искане в сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-Разград или съответното Районно Управление на МВР

Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта.


В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ или ОД на МВР, независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.