/ iStock/Getty Images
Средствата са предвидени за реализацията на проект на ПГССХВТ "Ангел Кънчев"
Над 34 400 лева ще получи община Разград за дейности по две национални програми за развитие на образованието, съобщи зам.-кметът Руска Вътева.

Финансирането по програма "Осигуряване на съвременна образователна среда" е в размер на 23 586 лева. Средствата са предвидени за реализацията на проекта на Професионалната гимназия по селско стопанство и хранително-вкусови технологии "Ангел Кънчев" - "Бизнесът - сигурен партньор в професионалното образование". С парите ще бъде ремонтирана, оборудвана и обзаведена лабораторията за учебна практика по хранително-вкусова промишленост.

Общо 10 841 лева е допълнителният трансфер по програмата "Без свободен час". От тях 6 523 лева ще бъдат предоставени на пет общински училища за заместване на отсъстващи учители, а две детски градини ще получат 4 318 лв. за заместване на отсъстващите учители в трета и четвърта подготвителна възрастова група.
БТА