Хамза Чакър иска 50 000 лева обезщетение от прокуратурата заради незаконно обвинение
Хамза Чакър иска 50 000 лева обезщетение от прокуратурата заради незаконно обвинение / Радка Минчева, архив
Делото на Хамза Чакър срещу прокуратурата завърши в полза на кубратския агробизнесмен, но обезщетението е в размер 6 пъти по-нисък от искания.
Делото в Окръжен съд-Разград бе по Закона за отговорността на държавата за вреди, нанесени на гражданите. Искът за неимуществени вреди, който Чакър бе внесъл в съда, бе заради това, че вследствие на наказателно дело, водено срещу него му е уронен престижа и доброто име в обществото. Стойността му бе 50 000 лева. Освен неимуществените вреди Чакър твърдеше, че има и имуществени – разходите за адвокатски хонорари били 1600 лева. Повод за подаване на иска бе наказателно дело срещу Хамза Чакър и още двама кубратски бизнесмени Лютфи Дахилов и Сунай Джаферов за неправомерно получаване на евросубсидии. Според държавното обвинение през 2009 г.  сдружение „Кубратска мера” с председател Лютфи Дахилов е предоставяло на фирмите на Сунай Джаферов и Хамза Чакър евросубсидии за косене, торене и почистване на стотици декари мери в община Кубрат. Това ставало въз основа на неистински документи – протоколи за извършена дейност, която всъщност не се била случила. Фирмата на Джаферов е получила 51 196,80 лв., а на Чакър – 38 453,40 лв. Процесът обаче завърши с оправдателни присъди.
В решението си за уважаване на иска, но в размер от 8 000 лева, Окръжен съд-Разград се аргументира така:  „Повдигането на незаконосъобразно обвинение и изживеният във връзка с това психически стрес, общественото положение, което заемал преди повдигане на обвинението и през време на процеса, създадените неудобства във връзка с пътуванията зад граница и медийното отразяване на обвиненията, представляват обстоятелства, въз основа на които следва извод за създаден в съзнанието на ищеца психически и социален дискомфорт, който е в пряка причинно-следствена връзка с повдигнатото обвинение, по което е оправдан.“. Магистратите обаче уточняват, че наказателният процес е приключил в разумен срок – 3 години, 10 месеца и 8 дни. Намират още, че доброто име на ищеца и репутацията му на ръководител на голяма агрофирма не са пострадали, тъй като по време на делото той е избран за общински съветник от съгражданите си, тоест обществеността му е гласувала доверие. Тази функция той изпълнява за шести мандат.
Искът за имуществени вреди в размер на 1600 лева е изцяло отхвърлен, тъй като не са представени доказателства за реално платени адвокатски разноски.
Съдебното решение подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд-Варна в двуседмичен срок.