/ netinfo
Засилена активност отчитат през последните дни от Регионалната инспекция по околната среда и водите в Русе по проблема с неприятните миризми в Разград. След като от началото на седмицата инспектираха три предприятия - „Амилум“, „Биовет-клон Разград и „Пилко“, както и две пречиствателни станции - Градската и тази на „Биовет“ днес отново информират за свършеното във вчерашния и днешния ден, но по доста странен начин.

Според прессъобщението от екоинспекцията „мобилната автоматична станция на Изпълнителната агенция по околна среда следи от вчера качеството на въздуха в Разград. Заради множеството сигнали за неприятни миризми в града планираният годишен мониторинг беше изтеглен две седмици по-рано от предвиденото.

Станцията е разположена в двора на детска градина „Пинокио“, в кв. „Лудогорие“, откъдето са получени най-много сигнали. В рамките на две седмици ще бъдат следени нивата на основните замърсители на въздуха – серни и азотни оксиди, въглероден оксид, фини прахови частици, озон и сероводород“.

Тъй като в Разград детска градина с името на дългоносия приказен герой не съществува, най-вероятно от РИОСВ-Русе имат предвид ДГ“Шестте ястребинчета“ в района на Професионалната гимназия по икономика, където и друг път е позиционирана лабораторията. Некоректното описание обаче не е добър знак към гражданите, които са подали многобройни сигнали за миризмите и най-вероятно подробно са описали местата, където ги усещат.

От РИОСВ информират още, че тази сутрин дежурен екип на инспекция е извършил извънредна проверка на пречиствателната станция за отпадъчни води (ПСОВ) на „Биовет“ АД-клон Разград. Взети са днес сутринта проби от отпадъчни води при нормален отток. На площадката на ПСОВ на дружеството се извършват планирани ремонтни дейности на  биостъпалото, които трябва да приключат да края на месеца.

По тази причина пречиствателната станция не функционира ефективно. При извършените обходи в района на двете пречиствателни станции тази сутрин не са установени неприятни миризми. Данните от станцията през последното денонощие не показват превишения на следените показатели.