/ iStock/Getty Images
Тракийският град в Сборяново е един от най-големите градски центрове, който се проучва от 1986 г. досега
Археолози и студенти продължават проучванията на тракийския укрепен град Хелис в Археологическия резерват "Сборяново" близо до село Свещари, съобщиха от Историческия музей в Исперих.

Ръководители на археологическите разкопки са доц. д-р Даниела Стоянова от Софийския университет "Св. Кл.Охридски" и Мария Николаева от исперихския музей.

Музеят в Петрич разгръща богата история на региона в нова сграда

В екипа участват д-р Велислав Бонев от Софийския университет "Св. Кл. Охридски", д-р Калин Маджаров от НАИМ при БАН, археолозите от Историческия музей в Исперих Теодора Василева и Християн Узунов, реставратор е Юлияна Събева.

Своята учебна практика провеждат студенти от втори курс от катедра "Археология" на СУ "Св. Кл. Охридски". Финансирането за поредна година е осигурено по проект на музея в Исперих, Министерството на културата и СУ "Св. Кл. Охридски".

Тракийският град в Сборяново е един от най-големите градски центрове, който се проучва от 1986 г. досега. В обща площ около 30 хектара са разкрити мощно укрепено ядро (цитадела), свързано на югозапад с укрепен квартал, долен град на север и подградия по склоновете.

"Археологическите и исторически данни насочват към идентифициране на града с гетската столица Хелис", каза Мария Николаева. По думите ѝ проучването на обекта е от първостепенна важност за изясняване на политическия, икономическия и културния живот на Североизточна Тракия през ранноелинистическата епоха. 

Акцентите в проучванията през последните години са доразкриването на Южната крепостна стена, посока западно от Южната порта и Югозападния квартал. Това дава възможност да се пристъпи към трайна консервация и цялостно експониране на представителна част от укрепителната система на града и на важните участъци на Югозападния квартал – крепостните стени, кулата, сградата с есхари.

В резултат от продължението на проучванията южно от залата с есхарите (ритуално огнище) в Югозападния квартал е разкрито монументално каменно стълбище.
Според археолозите постигнатите резултати дават възможност използването на обектите да се превърнe в дълготраен ресурс за културния туризъм на община Исперих.
БТА