Тотев подписа инвестиционното споразумение за 80 млн.лв по ОП Региони в растеж
Тотев подписа инвестиционното споразумение за 80 млн.лв по ОП Региони в растеж / Снимка: Виктор Кадири, Дарик Радио Пловдив

На официална церемония в София в присъствието на министъра на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова кметът на Пловдив инж. Иван Тотев и ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) Деница Николова подписаха споразумение за реализация на инвестиционна програма за над 80 млн. лв.

Безвъзмездната финансова помощ е по процедурата BGRSOP001.040 „Изпълнение на интегрирани планове за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г. Инвестиционни програми“ по ОП „Региони в растеж“.

„Удоволствие и чест е с кмета на Пловдив Иван Тотев да подпишем първото за страната инвестиционно споразумение по ОПРР. В новия програмен период има целево финансиране за 39 големи градове в страната и именно Община Пловдив се оказа най-готова по отношение на инвестиционния си стратегически документ, който ще разпредели ресурс от над 80 млн. лв. до 2020 г.“, заяви след официалното подписване Деница Николова.

От своя страна Тотев коментира, че повод за гордост е фактът, че Пловдив е първият български град с одобрена инвестиционна програма за безвъзмездно европейско финансиране по ОП „Региони в растеж“.

„Повечето ни проекти вече са готови, като над 50 процента от тях имат влезли в сила строителни разрешения. Предвиждаме в най-кратки срокове да започнем необходимите процедури по ЗОП, след което веднага да започнем и реалното изпълнение на проектите“, посочи градоначалникът.

Около 62 млн. лв. ще бъдат инвестирани за развитие на зоните за градско въздействие. 24 млн. лв. от тях ще бъдат вложени в проекти за градска среда, 16,8 млн. лв. - за градска среда в икономическата зона на кв. „Гладно поле“, 5,3 млн. лв.  - в социална инфраструктура, и 15,9 млн. лв. - за образователна инфраструктура.18 млн. лв. по програмата са предназначени за безплатно саниране на жилищни сгради във всички райони в града