/ ThinkStock/Getty Images
Еднократна финансова помощ за раждане на дете, но само за родители със средно или по-високо образование. Това е предвидено в Програма за насърчаване на заетостта, внесена за обсъждане в Общинския съвет в Септември от съветника Кузо Божинов.

Инициативна група внесе писмо до президента срещу приемането на проекта за Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

Целта на документа е да подкрепи осъзнатата и отговорната раждаемост. Подпомагането е както при раждане, така и при осиновяване, а размерът също е обвързан със степента на образование. За първо дете, например, двама родители среднисти могат да вземат 50 лева, бакалаврите - 100, а магистрите - 150 лева. При второ дете сумите се удвояват. За трето и следващо са предвидени от 400 лева нагоре, но само ако и двамата родители са висшисти, а за пето, ако и двамата са с магистърска степен - 1 500 лева. При раждане на близнаци помощта са дава за всеки от тях.

България представи пред ООН добри практики за приобщаването на младежи в риск

Други изисквания към родителите са да нямат дългове към НАП и общинската хазна, да са с непрекъснато здравно осигуряване. Помощи са предвидени до пето дете. Във времената на върлуващата демографска криза е необходимо не само да се финансира всяко новородено и от това да се възползват безотговорни хора, които са превърнали раждането в професия, а да се създават условия да има повече деца в семейства на отговорни родители, които да възпитават децата си да пораснат като достойни граждани, се посочва в мотивите на предложението.

Сумите, които се предвижда да бъдат отпускани, са съобразени с финансовото състояние на община Септември и прогнозно възлизат на 45 000 лева на година.