Планетариумът  в Смолян привлича гръцки туристи
Планетариумът в Смолян привлича гръцки туристи / netinfo
С проект, който предвижда да привлече повече гръцки туристи и ученици в Смолян, е кандидатствал Планетариумът в родопския град пред Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Проектът е одобрен и се очаква финансирането му.

Програмата предвижда астрономите да разработят нови сеанси в звездната зала на гръцки език. Идеята на специалистите в Смолян дошла, след като разбрали, че Планетариумът се явява най-близкия и атрактивен астрономически обект за гърците.

Проектът се осъществява по Програмата за европейско териториално сътрудничество между България и Гърция и попада в две от приоритетните оси – “Качество на живот в област на интервенция” и “Опазване, управление и насърчаване на културните ресурси”.