Над 4 000 длъжници със запор на банковите сметки
Над 4 000 длъжници със запор на банковите сметки / netinfo

Данъчните в Пловдив са запорирали банковите сметки на 4 145 лица от Южна България заради натрупани данъчни и осигурителни задължения. Най-много са длъжниците от града и областта - 1 365. 1 122 са от Хасковска, а останалите са от Стара Загора, Пазарджик, Смолян и Кърджали.

Принудителното събиране на невнесени в срок данъци и осигуровки е особено ефективнo спрямо юридически лица, които не отговарят на поканите на публичните изпълнители за доброволно изпълнение и отказват да погасят задълженията си, oтчитат от НАП.  За да се наложат запорите върху сметките на тези 4 145 лица, публичните изпълнители от НАП Пловдив са изпратили 24 206 съобщения до различни банки в страната, тъй като в болшинството случаи един длъжник е имал на свое име повече от една банкова сметка. Само в Пловдив например са изпратени 12 757 съобщения до различни банкови институции.

Друга мярка за принудително събиране на задължения към бюджета е обезпечаването на активи, собственост на лицата, и продажбата им на търгове. Това може да са фирмени или лични автомобили, производствена техника или имоти. Teзи обезпечителни мерки се налагат, когато са изчерпани всички други възможности да бъдат платени просрочените данъци и осигуровки.

За да не се затруднява дейността на дружествата, НАП Пловдив препоръчва лицата да търсят съдействие от публичните изпълнители от дирекция „Събиране“ с цел уточняване периодите и начините на плащане. Подобна възможност, която позволява на фирмите да не спират дейността си докато се издължават към бюджета, е „разрешението за неотложно плащане“. При него част от оборотните средства на дружествата отиват за погасяване на просрочените данъци и осигуровки, а друга остават на тяхно разположение за разплащане с доставчици и наети служители. За първите шест месеца на тази година НАП Пловдив е издала 1 385 такива разрешения, от които 843 на пловдивски фирми.