/ Дарик Враца
Тази сутрин в Регионалната инспекция по околна среда и водите в Смолян е получен сигнал за „побеляване“ на Уваджик дере (приток на река Арда) преди село Бял Извор, Община Ардино.

Протест пред екоминистерството срещу замърсяването на р. Драговищица

Екип от експерти на РИОСВ-Смолян, Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“ (БД ИБР) - Пловдив и Рeгионална лаборатория-Смолян извърши незабавна проверка като при направения оглед е установено, че сигналът е основателен.

По дъното на река Еньовско дере и река Уваджик дере са открити биологични отложения. Причина за констатираните замърсявания е аварийно изпускане на непречистени отпадъчни води от дейността на млекопреработвателното предприятие „Персенски“ ООД в село Жълтуша, Община Ардино. Аварията, при която е допуснато замърсяването, е отпреди няколко дни. Към настоящия момент тя е отстранена. 

Свинарник замърси 3 реки

В началото на изминалата седмица беше получен сигнал за замърсяване на река Бялизворска с цвик. При проверката от 12 август инспектори не са установили замърсяване на водното тяло.

Въпреки това екоинспекцията е потърсила съдействие от Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ)-Смолян за предприемане на мерки срещу замърсяване на водни тела с цвик и други странични животински продукти (СЖП).

Извадиха от река Марица варели, ползвани за съхранение на опасни химикали

До всички млекопреработвателни предприятия в района са изпратени писма за засилване на технологичната дисциплина и контрол с цел недопускане на замърсявания.