/ МУ Пловдив
Рамково споразумение за сътрудничество подписаха Медицинският университет (МУ)-Пловдив и Българската академия на науките (БАН), съобщиха от висшето училище.

То ще бъде в областта на научноизследователската и иновационната дейност, квалификацията на кадрите, съвместните публикации и патенти и участието в общи научноизследователски и научно приложни проекти. 

МУ-Пловдив инвестира в научноизследователска дейност

На среща с ректорското ръководство председателят на БАН - акад. Юлиан Ревалски припомни, че академията е широкопрофилна научна организация, покриваща голям диапазон от научни тематики - от природно-математически науки през инженерни до социални и хуманитарни. БАН има 42 института и 8 лаборатории, "сред които, обаче, липсва тясното направление на клиничната медицина".

"Нашите колеги от биомедицинското направление, което е едно от най-добрите ни, привлича най-голям интерес и най-много млади учени, имат нужда от директна връзка със специалисти, които са учени и лекари едновременно", отбеляза председателят на БАН. 

"През последните няколко години преподаватели от 10 катедри на МУ-Пловдив са взели участие в съвместни изследователски екипи с учени от пет института на БАН", каза ректорът на висшето училище проф. Мариана Мурджева.

В процес на изпълнение в момента са шест договора за реализацията на мащабни проекти, сред които се открояват „Център по компетентност „Персонализирана иновативна медицина „ПЕРИМЕД" и проектът „ОМНИА". 
БТА