Звената „Български документи за самоличност“ ще работят и в деня на изборите за Европейския парламент

Ще бъде оказвано съдействие на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

/ dariknews.archive
Ще бъде оказвано съдействие на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да упражнят правото си на глас

Служителите на звената „Български документи за самоличност“ в ОД на МВР-Плевен ще работят на 26 май, от 08.30 часа до 19.30 часа. 

Дежурни ще приемат и в празничните дни заявления за изборите за Европейски парламент

В седмицата преди датата, когато ще се проведат изборите за членове на Европейския парламент от Република България Дирекция „Български документи за самоличност“ е създала необходимата организация българските граждани, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или личен /зелен/ паспорт) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас. 

Сериозен спад в броя на гласоподавателите в област Плевен отчитат от РИК

1. В зависимост от конкретните нормативни изисквания, на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването й или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен /зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност;

2. При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 23 май 2019 година, по искане на гражданите, ще бъде издавано необходимото им удостоверение, с което да гласуват.

Излъчиха състава на РИК за 15 МИР-Плевен за европейските избори през май

За да бъде издадено удостоверение е необходимо:

1.  Гражданите лично да подадат искане в ОД на МВР за дните от 21 май до 25 май 2019 година от 08.30 часа до 17.00 часа и на 26 май, от 08.30 часа до 19.00 часа;
    
2. Удостоверенията, осигуряващи възможност за упражняване на правото на глас в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, се издават само след приемане на заявление за издаване на лична карта;

3. В случай на подадено и регистрирано по постоянен адрес заявление за издаване на лична карта, удостоверение може да се издаде във всяко РУ и ОД на МВР независимо от обявения постоянен и настоящ адрес.

Удостоверения за заявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинската администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЕДИНСТВЕНО ЗА ИЗБОРНИЯ ДЕН 26 МАЙ , припомнят от пресофиса на ОД на МВР-Плевен.