Завършилите ученици внасят сами здравните си вноски през лятото
Завършилите ученици внасят сами здравните си вноски през лятото / dariknews.archive

Младежите и девойките, завършили средно образование през тази година, трябва да се самоосигуряват за здраве през месеците до започване на работа или следване във висше училище, напомнят от офис на НАП Плевен. Това е необходимо, тъй като в общия случай учениците завършват средното си образование до края на юни на текущата година и преди да започнат следването си във висше училище през септември или октомври попадат в период от три месеца, когато не са нито "ученици", нито "студенти".

Само пред тези от тях, които веднага след завършването си са започнали работа и се осигуряват от работодателите си, не стои такава необходимост. Вноските на приетите за студенти се поемат от държавата за целия период на следване от началото на следването до навършване на 26 години.

Липсата на здравни осигуровки за месеците между училището и университета е една от най-честите причини за прекъсване на здравноосигурителните права, като три месеца са достатъчни за лишаване от права. Месечният размер на дължимата осигуровка е 16.80 лв., като е необходимо предварително в териториалното поделение на НАП по постоянен адрес да бъде подадена и Декларация образец 7 „Данни за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски и за избрания осигурителен доход на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от Закона за здравно осигуряване".

Срокът за подаването на декларацията е 25-то число на месеца, следващ месеца на възникване на задължението за осигуряване от всеки, който не е осигурен на друго основание. Зрелостниците са в това си качество от 1 юли и трябва сами да внасят здравноосигурителни вноски, като до 25 август подадат и Декларация обр.7. в офис на НАП. Формулярът може да бъде изтеглен от сайта на НАП www.nap.bg: /секция „За гражданите"/ Здравно осигуряване/ Декларации и заявления/.

Студентите, обучаващи се в чужбина имат задължение при завръщането си в страната да информират НАП, че продължават да учат в чужбина и са здравно осигурено на това основание. В края на всеки семестър те трябва да представят удостоверение или служебна бележка от съответния университет със следното съдържание: имената на студента, периода на обучение (само за изминали семестри или години) и дата на издаване. Документът трябва да е преведен на български език от лицензиран преводач, а подаването в офиса на НАП може да се извърши и от родител, без за това да се изисква нотариално заверено пълномощно.

Повече информация за възможностите за проверка на здравноосигурителния статус, възстановяване на здравни права, както и друга информация, завършилите средно образование могат да получат на телефон 0700 18 700 на цената на един градски разговор, както и в офиса на НАП в Плевен, на адрес ул."Дойран" № 43, етаж 4 в салона за „Услуги за клиенти" или на телефон 064/898 336.