pleven
pleven / dariknews.archive

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет/ВСС/ е избрала единодушно - с девет гласа Ваня Маринова Савова за административен ръководител - окръжен прокурор на Окръжна прокуратура - Плевен. Другият кандидат в изборната процедура е била Снежана Методиева Георгиева – Блажева – прокурор в Окръжна прокуратура – Плевен.

Прокурор Савова има над 37 години юридически стаж. В периода 10.02.1981 г. – 10.02.1983 г. заема длъжността „младши съдия“ в Окръжен съд - Плевен, а от 17.02.1983 г. до 05.11.1991 г. е заместник-административен ръководител – заместник-районен прокурор на Районна прокуратура - Плевен.
От 5 ноември 1991 г. Савова е назначена на длъжност прокурор в Окръжна прокуратура – град Плевен, а от 1 май 2008 г. до настоящия момент е прокурор във Върховна касационна прокуратура.

Кандидатурата на прокурор Ваня Савова е подкрепена от Съюза на юристите в България.