/ obshtina.pleven
Проверки в Ловеч са установили, че масово вендинг автомати са поставени неправомерно - без необходимите документи, изискващи се според Закона за устройство на територията и Наредбата за реда и условията за поставянето на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане, съобщи кметът Корнелия Маринова.

Така че предстои машини за храни и напитки да бъдат премахвани. На повечето от автоматите липсва обозначителна информация за собственик и материалноотговорно лице. Затова чрез съобщение на сайта на общината ще бъде припомнено на заинтересованите лица, че всякакви преместваеми съоръжения за хранителни и питейни продукти, разположени без разрешението на компетентната администрация, след изтичане на 7-дневен срок ще се третират като безстопанствени. Заявления за узаконяване може да бъдат подавани именно в този срок.

След изтичането му общината ще предприеме действия по премахването на вендинг машините, независимо на какъв терен и по какъв начин са закрепени и в отсъствието на неизвестните им собственици. За целта ще се издават персонални заповеди. От общината подчертават, че поставянето извън установения ред на тези съоръжения се приема като потенциална опасност за здравето на гражданите, тъй като става дума за храни и напитки.

Извършени са проверки и за поставянето на маси за консумация пред заведенията за хранене, където също са констатирани нередности, информира още кметът Маринова. При установяване на повторно нарушение и липса на разрешение ще бъде отказвано издаването му същото и ще бъдат съставяни актове.

Вече са изпратени 25 покани за премахване на кафе автомати и 14 покани за премахване на преместваеми маси и столове пред заведения.