Троян спечели европроект
Троян спечели европроект / netinfo

Община Троян ще реализира “Интегриран проект за водния цикъл на с. Шипково”, информират от общинския пресцентър. Вече е сключен договорът за отпускане на безвъзмездна финансова помощ между Държавен фонд “Земеделие” и Община Троян. Помощта е по мярка “Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”.

Програмата е подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Проектът е на стойност 3 536 844 лв., като 80% се осигуряват от ЕС и 20% от държавния бюджет на Република България.

Проектът за водния цикъл на троянското сeло Шипково ще доведе до изграждането на една цялостна канализационна мрежа, снабдена с пречиствателно съоръжение и реконструкцията на остарялата водопроводна система, ще се преустанови замърсяването на река Ръждавец и ще се намали здравния риск за населението. Очаква се завършената инфраструктура да превърне района в привлекателно място за инвестиции. Цялостната канализационна мрежа ще доведе и до подобряване на еко-системата в региона.

Предстои провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка за изпълнение на инвестиционния проект.