Спортен клуб „Спартак 14” стартира проект „Карате – срещу агресията и зависимостите”

karate
karate / dariknews.archive
Плевенският Спортен клуб по карате „Спартак 14” стартира проект „Карате – срещу агресията и зависимостите” одобрен от Експертна комисия  към Министерството на младежта и спорта  - направление 3 на Националната програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10 а  от Закона за хазарта за 2019 г.  Проектът е разработен като мярка за въздействие и промяна на поведенческите модели на младите хора, а именно:– „Карате като средство за превенция срещу агресията и зависимостите у младите хора”.
Подробностите около проекта разясни управителят на Клуб по карате „Спартак 14“ Милена Кирниколова в пресклуба на БТА в Плевен.
„Самото заглавие на проекта говори ясно, че поемаме една много сложна задача, която ще реализираме благодарение на съдействието на институции и на много хора, ангажирани към проекта включително и младежи на възраст от 15 до 29 години. Тъй като в съвременното общество се наблюдава повишаване на рисковото поведение , свързано с проява на неконтролирана агресия, също така и уклон към зависимостите – пороците на „улицата“, дълго време мислихме, какви са начинът и средствата да ангажираме младите с полезна дейност и стигнахме отново до извода, че това е спортът като една превенция срещу тези пороци на обществото“, каза Милена Кирниколова.

karate
dariknews.archive

Тя поясни, че основната цел е по интересен и нестандартен начин, чрез атрактивни методи да се създадат условия за участниците в проекта сами да осъзнаят ползата от спорта, както и след това да разпространят впечатленията си сред приятелите и близките си.
Конкретната задача е да се обхване максимален брой младежи чрез срещи с институциите и средните училища, които обхващат младежи над 15 години като броят им трябва да надхвърли 100.

karate
dariknews.archive

„Смятаме, че чрез обучение и презентации и множество срещи ще бъдем достатъчно убедителни“, каза Милена Кирниколова. Тя допълни, че по време на срещите в училищата ще бъдат излъчени 20 човека, с които ефективно ще бъдат изпълнявани дейностите по проекта, като след 10-дневно интензивно обучение ще бъде проведено състезание. Осигурени са награди както и уреди за подготовка. Милена Кирниколова изказа благодарност към Министерството на младежта и спорта, което подкрепя реализирането на проекта с 24 000 лева.