123
123 / mu pleven
На 7 август 2019 г. Негово Превъзходителство д-р Якуб Ал-Атиики, Посланик на Държавата Кувейт в България, посети Медицински университет – Плевен, за да се запознае с Ръководството, с материалната база и конкурентните предимства на висшето училище за иновативно обучение и научноизследователска дейност. Посланикът, който бе придружаван от председателя на ПП АБВ Румен Петков, беше посрещнат от ректора на плевенската Алма Матер проф. д-р Славчо Томов, от почетния ректор проф. д-р Григор Горчев - чл. кор. на БАН, зам.-ректора по европейска интеграция проф. д-р Савелина Поповска и зам.-ректора по научноизследователска дейност доц. д-р Галя Ставрева. Професор Томов приветства Негово Превъзходителство с добре дошъл и му представи накратко ключови постижения и факти от 45-годишната история на висшето училище, както и отличителните черти в обучението, науката и клиничната практика – англоезичното обучение на чуждестранни студенти по медицина, въведено за първи път в страната през 1997 г., както и лидерските позиции в развитието на роботизираната хирургия, телемедицината и високите технологии.

123
mu pleven

Кувейтският посланик Н. Пр. д-р Якуб Ал-Атиики благодари за възможността да се запознае с представители на академичния елит на България, като изрази добрите си впечатления от качеството на българските лекари и медицински специалисти, които работят в Кувейт и заемат ключови административни постове. Той изрази убеждението си, че МУ-Плевен може да реализира успешно сътрудничество с Кувейт чрез академичен обмен и партньорство в сферата на образованието и научноизследователската дейност.

123
mu pleven

Първата стъпка към бъдещите двустранни отношение ще е визита на академична делегация от Кувейт в Медицински университет – Плевен, която лично посланикът ще съпровожда.

123
mu pleven

Румен Петков, който е председател на ПП АБВ, обобщи възможностите за бъдещо партньорство в две направления – привличане на кандидат-студенти от Кувейт за получаване на качествено обучение по медицина, фармация и здравни грижи и сътрудничество с Академичното Ръководство на МУ-Плевен и с УМБАЛ „Света Марина“.

123
mu pleven

Визитата на Негово Превъзходителство д-р Якуб Ал-Атиики завърши в Телекомуникационния ендоскопски център с посещение на Музея на минимално инвазивната хирургия, с наблюдаване на демонстрация на 3D хирургия и размяна на протоколни подаръци.[img wide]39151496[/img Ректорът връчи на Посланика на Държавата Кувейт д-р Якуб Ал-Атиики юбилеен плакет 45 години МУ-Плевен, а той от своя страна му подари двете си авторски книги: „Кюрдският въпрос - национални и регионални измерения“ и „Съдбата на кюрдския народ през ХХ в.“. 

123
mu pleven