p4elari
p4elari / bsp pleven
По инициатива на Областния съвет на пчеларите в Плевен  се проведе среща с народните представители от Парламентарната група на „БСП за България” проф. Светла Бъчварова, която е зам.-председател на Комисията по земеделие и храни в 44-то Народно събрание и Чавдар Велинов.
„В сектор Пчеларство в нашата страна има много проблеми, някои от които нерешени от години”, споделиха пчеларите. Липсата на организационно и научно ръководство в сектора; несъвършенството на нормативната уредба, отравянията при провеждане на растително-защитни мероприятия от арендаторите; ниските добиви на стокова продукция; високата смъртност сред пчелите; болестите; кражбите; изчезването на пчелите; невъзможността пчелари с регистрирани пчелини  да участват в националната програма по пчеларство; забавените плащания по Програмата за развитие на селските райони; ниските изкупни цени на пчелния мед, са само част от проблемите, които бяха представени пред народните представители.  

p4elari
bsp pleven

Пред присъстващите депутатът Чавдар Велинов заяви, че пчеларството е венецът на земеделието, но нерешените нормативно от държавата проблеми в сектора, го превръщат в “трънен”.
„Необходими са незабавни изменения и допълнения на Закона за пчеларските производители и радикална промяна в подхода при неговото прилагане”, категорична бе проф.  Бъчварова.