От Коалиция за България е председателят на РИК
От Коалиция за България е председателят на РИК / archive.dariknews

Представители на основните политически партии и коалиции постигнаха съгласие за местата в ръководството на РИК-Плевен за предстоящите избори за членове на Европейския парламент. На консултациите при областния управител присъстваха представители на основните политически партии и коалиции от 15 МИР.

Договорено бе председателското място да е за представител на КП"Коалиция за България", двамата заместници да са от ПП"ДПС" и ПП"Атака", а секретарят да е от ПП"ГЕРБ".

Районната избирателна комисия за 15 МИР- Плевен се състои от председател, двама заместници, секретар и членове. В районите с до 9 мандата комисията се състои от 13 + 2 членове. От тях по 5 от „ПП"ГЕРБ" и КП"Коалиция за България",2 от ПП"ДПС", 1 от „Атака". /останалите двама - от ПП"НДСВ" и КП"Синята коалиция"/.

След подписването на протокола от консултациите той и всички придружаващи документи ще бъдат изпратени от областния управител в ЦИК.

Според Избирателния кодекс в случай че партиите и коалициите не са направили предложения за полагащия им се брой членове или са направили предложения за по-малко членове от полагащия им се брой, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите при областни управител, чрез жребий, проведен при условия и по ред, определени с допълнително решение на ЦИК.