Община Червен бряг представя проект Това е моята къща
Община Червен бряг представя проект Това е моята къща / archive.dariknews

Община Червен бряг започва работа по проект "Това е моята къща". Проектът се финансира по процедурата за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Да не изоставяме нито едно дете", Компонент ІІ Разкриване на социалин услуги в общността" на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".

По него община Червен бряг разкрива два типа резидентни социални услуги: Център за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ за деца с увреждания и Защитено жилище за младежи с увреждания.

Проект "Това е моята къща" е естествено продължение на успешно изпълнен от общината друг проект, финансиран от Оперативна програма "Регионално развитие", по който бяха изградени, оборудвани и обзаведени двете сгради в Червен бряг. Капацитетът на ЦНСТ е за 14 деца с увреждания, а Защитеното жилище може да поеме 8 младежи, навършили 18 години, напускащи специализираните социални институции.

От пресцентъра на Община Червен бряг съобщиха, че е проведена процедура за подбор на персонала и вече 16 човека работят в новите услуги. Проведени са и специализирани обучения. Екипи са пътували и са се запознали с децата от различни населени места в страната, които ще се преместят в Червен бряг. От 20 януари децата ще започнат да пристигат в новите си домове.

Продължителността на проекта "Това е моята къща" е 18 месеца, а стойността му е 288 602,94 лв. Целите и очакваните резултати ще бъдат представени от екипа на проекта и кмета на община Червен бряг Павлин Фильовски на пресконференция, която ще се състои от 10:30 часа на 17 януари в Ритуалната зала в град Червен бряг.