Най-високо е нивото на трудовите злополуки в сухопътния транспорт
Най-високо е нивото на трудовите злополуки в сухопътния транспорт / dariknews

Председателят на КНСБ - Плевен Янчо Андонов съобщи на среща с журналисти в пресклуба на БТА в Плевен тревожните данни от световната статистика, свързана с трудовите злополуки, извлечени от Международната организация на труда.
Повече от 2 300 000 работници умират ежегодно в резултат на трудови злополуки и професионални болести като по-голямата част от тях/2 млн/ са в резултат от най-различни професионалнио болести.

Андонов посочи, че България не прави изключение по отношение на трудовия травматизъм и за периода 2000 -2014 г. са станали общо 58 513 трудови злополуки като загиналите български работници при тях са 1845.
За 2013 г. най-много трудови злополуки в страната са станали в съхопътния транспорт със 144 трудови злополуки, следван от Търговия на дребно, където те са 110 и държавното управление със 101 трудови злополуки.

Сред областите София води с 880, Пловдив - 260 и Варна с 220 трудови злополуки, а най-малко са регистрирани в Монтана, Силистра и Видин, което показва връзката между степента на икономическо развитие на дадения регион.

Оперативните данни за 2013 спрямо 2012 г. показват намаляване на общия брой злополуки с 259 и намаляване на злпоплуките, станали на работно място, които са 120.
Янчо Андонов каза, че за страната се забелязва трайна тенденция за намаляване на случаита със съмнение за професионална болест като при средно ниво 330 лица за 2001 - 2008 г., през 2009 г. те са 111, през 2010 - 47 и 41 през 2013 година.
55 952 проверки са извършени от контролните органи при Главна инспекция по труда.

Пресконференцията, в която участие взеха още Айлян Пашала - директор на Областна дирекция по труда - Плевен и Боряна Генова - регионален лидер на КТ "Подкрепа" в Плевен, се състоя по повод 28 април - Международен ден в памет на загиналите в трудови злополуки. Денят се чества по призив на Международната конфедерация на свободните профсъюзи.