crd
crd / dariknews.archive
На 18-ти декември - вторник в Плевен ще се проведе Коледен концерт на художествено-творческите колективи при Центъра за подкрепа за личностно развитие/ЦПЛР/ - Център за работа с деца - Плевен, както и награждаване на победителите в Шестнадесетия общински конкурс за литературно творчество, коледна рисунка и картичка на тема "Моето коледно послание".
Празничното събитие ще започне в 17:30 часа на 18-ти декември в зала "Катя Попова" в Плевен.