Избраха проф. Григор Горчев за член-кореспондент на БАН
Избраха проф. Григор Горчев за член-кореспондент на БАН / dariknews.archive

Професор д-р Григор Горчев беше избран за член кореспондент на БАН. Член-кореспондентите на БАН се избират по основни критерии, включващи значими успехи в научната дейност, национално и международно научно признание.

Съгласно чл. 52, ал. 2 от Устава на БАН и чл. 12, ал. 4 и 5 от Правилника за избиране на академици и член-кореспонденти, в свое заседание, проведено на 20 декември 2014 г., събранието на академиците в БАН, избра новите член-кореспонденти на БАН.

В Отделение „Медицински науки" - направление "Клинична медицина" за член-кореспондент на БАН беше избран проф. д-р Григор Горчев.

Проф. дмн Григор Горчев е роден през 1956 г. Завършва ВМИ, Плевен, където преминава целия му професионален път. Последователно той придобива три научни специалности - по акушерство и гинекология, онкология и хирургия. Проф. Горчев е първият за Югоизточна Европа сертифициран хирург на конзола с роботизираната система da Vinci S.

Научната продукция на проф. Горчев представя задълбочените му изследвания във важни области на медицинската наука: рак на тялото на матката, лимфогенно метастазиране при гинекологични онкологични заболявания и съвременно лечение на злокачествените заболявания на женските полови органи.

Проф. Горчев първи в страната и в Източна Европа въвежда и развива роботизираната гинекологична хирургия. От 2003 до 2013 г. проф. Горчев беше ректор на Медицинския университет в Плевен. Удостоен е със званието "Почетен ректор" на МУ-Плевен.