Информационен ден за кандидатстване по Оперативна програма Административен капацитет” се провежда в Ловеч
Информационен ден за кандидатстване по Оперативна програма Административен капацитет” се провежда в Ловеч / netinfo

Информационен ден по Оперативната програма “Административен капацитет” ще се проведе днес в Ловеч. Управляващият орган на ОПАК стартира нова процедура, насочена към централната, областните и общинските администрации – “Подобряване на обслужването за гражданите и бизнеса, в това число чрез развитие на електронното управление”.

Процедурата има за цел създаване на качествени и насочени към потребителя административни услуги и развитие на електронното правителство. По нея ще бъдат финансирани проекти на обща стойност 10 млн. лв.

Минималната стойност на проектите е 250 000 лева, максимална стойност – няма. Срокът за изпълнение е 18 месеца. Крайният срок за подаване на проектните предложения е 17:30 ч. на 30.01.2009 г.

Информационният ден стартира в 11,00 ч. днес в хотел “Президиум”. На него ще бъдат представени критериите за участие в конкурсa за проекти и всички документи за кандидатстване.