Финансовото министерство одобри отчетите на Община Плевен
Финансовото министерство одобри отчетите на Община Плевен / Dariknews.bg

Финансовите отчети на Община Плевен за 2010 год. са одобрени от Министерството на финансите, съобщават от общинския пресцентър. Одобрените документи са отчети за касовото изпълнение на бюджета, за касовото изпълнение на извънбюджетните сметки и фондове, отчет за извънбюджетните сметки на бенефициенти на Кохезионния и Структурните фондове към Националния фонд. Пред министерството са представени и отчет за извънбюджетни сметки на бенефициенти на Разплащателна агенция към ДФ «Земеделие», както и отчет за капиталовите разходи.

Община Плевен първа от всички останали общини в страната е изготвила и внесла своите отчети, допълват от пресцентъра. Предстои те да бъдат представени в Сметната палата и внесени за обсъждане и гласуване от Общински съвет Плевен. Основните параметри на документите ще бъдат представени по време на срещите с хората от малките населени места на територията на Община Плевен, както и при общественото обсъждане на проекта за Бюджет`2011 с гражданите на Плевен.