pojarna
pojarna / dariknews.archive
Във връзка с екстремните горещини и повишения индекс за пожароопасност на територията на област Плевен, както и след направена оценка на възникналите и погасени произшествия от служителите на РДПБЗН – Плевен, в рамките на последните две седмици, от 1-ви септември 2019 година са организирани изнесени дежурства с пожарни екипи.
Те са на територията, обслужвана от РС ПБЗН – Плевен – обслужващ община Долни Дъбник и населените места, на територията обслужвана от РСПБЗН – Червен Бряг – обслужващ село Радомирци и близките населените места, както и на територията, обслужвана от РСПБЗН – Кнежа – обслужващ община Искър и населените места.