epi
epi / obladmin lovech
949 стопани на 1509 умъртвени прасета от стопанства тип „заден двор“ в област Ловеч ще получат еднократна помощ от 300 лв., съобщават от пресцентъра на областната администрация. След единствения засега случай на африканска чума по свинете – на диво прасе в Априлци, няма други регистрирани в региона, стана ясно на заседание на областната епизоотична комисия.
На срещата бе направен анализ на предложенията от стопанисващите държавни горски територии и бе взето решение да се счита като неотложна дейност извозването на наличната дървесина от сечищата в инфектираната зона до временни складове и да се транспортира от складовете извън инфектираната зони по предназначение и при спазване на строги мерки за биосигурност. Мерките за биосигурност са изрично разписани от Областна дирекция по безопасност на храните и са задължителни за всички, извършващи дейности в инфектираната зона.
След 1 септември 2019 г. ще започне изплащането на еднократната помощ в размер на 300 лв. на стопаните, предприели мерки за почистване и дезинфекция на обектите, след доброволно усвояване на месото от прасетата в личните стопанства. Право на обезщетение имат стопанствата в 20-километровите санитарни зони около индустриалните ферми и тези, определени с висок епизоотичен риск от областните епизоотични комисии.
За по-голямо улеснение на собствениците представители на Областните дирекции по безопасност на храните ще посетят населените места и изплащат на място подпомагането, за което кметът предварително ще обяви деня и часа. Средства ще се превеждат и по банков път.
Допустими за подпомагане са собственици, които отглеждат до пет прасета за угояване, разположени в санитарни зони и отглеждани във ферми тип „лично стопанство", които не продават на пазара, а добиват месо само за лична употреба.