/ Община Гулянци
На 6 октомври НЧ „Васил Левски - 1928” с. Шияково отбеляза тържествено 90 годишен юбилей. Събитието уважиха зам.-кметът на общината Владимир Дюлгеров, кметът на Шияково Петър Парашкевов, общински съветници, председатели и секретари на читалища от общината, бивши читалищни дейци и хора участвали с доброволен труд в изграждането на сградата.

Община Гулянци приключи успешно пореден социален проект

Юбилярите получиха много поздравителни адреси, цветя и подаръци. Председателят на НЧ „Васил Левски - 1928” Валентина Мандрачелова прочете доклад за историята на читалището, в който акцентира на главната роля на хората в запазването и развитието на културата и духовността в селото.

Тя почете всички онези, вложили труд и вдъхновение в читалищното дело през годините. Благодари и на всички деца и възрастни, които днес не щадят сили и енергия, за да го има читалището и въпреки трудностите да развива дейност.

4ITALI6TE 6IJAKOVO
obshtina guljanci

Празникът продължи с богата литературно-музикална програма, в която чудесно се преплетоха историята на българското читалище, светлия образ на патрона Васил Левски и таланта и усърдието на самодейците.

С песни и стихове на сцената се качиха деца от с. Шияково, в програмата участваха още певческата група към читалището, ДГ „Здравец” с. Шияково, самодейни колективи и индивидуални изпълнители от читалищата в Гулянци и Милковица. Участниците в празника, както и хората с принос към читалищната дейност бяха наградени с юбилейни грамоти.

4ITALI6TE 6IJAKOVO
obshtina guljanci
 

През 1928 година група ентусиазирани и жадни за знания жители на Шияково учредяват читалище. Първият инициатор и основател е учителят Димитър Мошков от село Бутово, Великотърновско.

Първи членове на читалището са Димитър Бондоков, Велико Атанасов, Димитър Боюклиев, Тодор Флоров, Флори Сперваков и Тодор Сперваков, Христо Чуневски. Те проявяват изключителна инициативност и упоритост, преминават през много трудности, но успяват да създадат кът за просвета и култура.   


През следващите години членовете на читалището бързо нарастват, защото хората разбират голямото значение на читалището като просветен институт, те влизат в редовете му не само като обикновени членове, но и като доброволци и дарители.

Читалищната библиотека започва дейността си с 200 книги, а с годините са закупени и дарени нови, които в момента наброяват 3 600 т. Към читалището е създаден театрален колектив, който започва активна творческа работа.

С нарастването на интереса към читалищната дейност и увеличаване на членовете възниква необходимостта от самостоятелна сграда. Първата копка е направена 1961 година, а официалното откриване е през 1963 година. Много хора от селото участват в построяването на сградата с доброволен труд и така шияковчани постигат заедно една обща мечта.

През годините сградата е поддържана с частични ремонти, последният, от които извършен това лято. Със средства от общината е подменена дограмата, боядисана фасадата, поставени са нови улуци и направен частичен ремонт на покрива.


Към момента читалището осъществява библиотечна дейност, художествена самодейност и организира чествания и тържества. Самодейните колективи участват във всички общински празници и извоюват награди и грамоти във фестивали и събори в цялата страна – Априлци, Дебово, Долни Дъбник, Копривщица и други.