12 фирми подават неверни данни в ТД на НАП Плевен
12 фирми подават неверни данни в ТД на НАП Плевен / netinfo
При 12 плевенски фирми е установено разминаване в подаваните ежемесечно VIES декларации, съобщават от ТД на НАП Плевен.

При всичките фирми пропускът е, че във VIES декларациите и протоколите за «самоначисляване» на ДДС са вписани некоректни ДДС номера на контрагентите. За първите пет месеца на 2007 г. са подадени над 500 VIES декларации от Плевенски фирми.

Електронната система VIES позволява на данъчните администрации в ЕС да обменят информация помежду си за всички транзакции между контрагенти в различните държави.