epi
epi / obladmin pleven

Изплащането на помощите за дезинфекция във връзка с мерките по АЧС на стопаните, изклали доброволно прасетата си в населените места от 20 километровите зони, ще започне от първи септември.  Първо пари ще се преведат по подадените банкови сметки, а след това, за тези, които нямат посочени банкови сметки, от екипи от ОДБХ-Плевен ще се организира изплащане на средствата на място по населени места и съгласно график, съгласуван с кметовете. Това стана ясно на поредното заседание на областната епизоотична комисия, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова. С решение на комисията кметовете на населените места в 20 километровите зони ще бъдат задължени да поставят на видно и достъпно за жителите място списъците на стопаните, които ще получат по 300 лв. подпомагане от държавата.

По данни на ОДБХ- Плевен от обезщетението от 300 лв. ще се възползват общо 1157 стопани на територията на областта. От общо 63-те селища, попадащи в 20 километровите зони, кметовете на 10 населени места не са подали необходимите документи. Това са селата Къртожабене, Къшин, Опанец, Ралево, Ласкар, Николаево , Пелишат и Коиловци от община Плевен, с. Петърница от община Долни Дъбник и с. Петокладенци от общ. Белене. Д-р Йорданов обяви, че от днес до второ нареждане от Агенцията ОДБХ – Плевен преустановява приема на документи за подпомагане.

„Към 27 август вече повече от месец на територията на област Плевен няма регистрирани нови огнища на заболяването АЧС, както при домашни, така и при диви свине. Анализът на данните, свързани с епизоотичната обстановка в областта, показва устойчива тенденция към прекратяване разпространението на заболяването.”, каза д-р Иван Йорданов – директор на ОБДХ – Плевен. По думите му са приключили проверките по изпълнение на издадените предписания за доброволно клане на прасета в личните стопанства и оттук нататък ще се правят проверки по сигнали за конкретни  случаи на открити прасета или неизпълнение на заповедта на областния управител за доброволно клане в 20 километровите зони около двата промишлени свинекомплекса. Д-р Йорданов информира, че от обявяването на двата случая на АЧС при диви свине в Новачене и Деков в ОДБХ – Плевен до настоящия момент не са постъпили искания за провеждане на неотложни мероприятия в зоните около огнищата.

Във връзка със запитвания относно разширяване на 20 километровите зони д-р Йорданов информира, че такова се допуска само в случай на наличие на други обекти с висок епизоотичен риск за разпространение на АЧС . Такива обекти на територията на област Плевен са четирите кланици. Три от тях са в непосредствена близост до свинекомплекса в с. Малчика  - кланиците в Малчика, Аспарухово и Левски, четвъртата кланица е в непосредствена близост до свинекомплекса в с. Дисевица. Така зоните около тези високорискови обекти съвпада с вече обявените 20 километрови зони и не се налага разширение на зоните.

На заседанието на областната епизоотична комисия, което се състоя на 27-ми август, заместник - областният управител Татяна Божинова запозна присъстващите с писма от Министерство на земедението, храните и горите и Министерство на здравеопазването във връзка с мерките по обезвреждането на умъртвени животни, избора на терени и площадки за трупните ями, както и изискванията към тях, съгласуването на местоположението на площадките с ВиК операторите, препоръките за дезинфекция и деконтаминация и т.н. Божинова информира присъстващите и за писмо от БДДР за определяне на подходящи терени за загробване на животни на територията на Басейнова дирекция като превантивна мярка за ограничаване разпространението на АЧС.