/ МОСВ
РИОСВ - Монтана не допусна на територията на страната камиона
На ГКПП „Дунав мост  Видин-Калафат“ е задържан автомобил със строителни отпадъци, пластмасови канали за кабели, чували с парчета кабел, чували от цимент и парчета от мебели.

Информацията е получена на 10 август от пункта в РИОСВ-Монтана, тъй като превозвачът твърди, че след извършен ремонт на жилището му в Германия превозва отпадъците за депониране на регионалното депо за неопасни отпадъци – Монтана.

За превоза на отпадъците обаче той не е представил документ.

Върнаха тонове отпадъци от текстил от България към Италия

Товарът не трябва да бъде допуснат на територията на България, тъй като трансграничният превоз на отпадъци не е придружен с документи съгласно изискванията на Регламента (ЕО) №1013/2006.

Внасяният отпадък е предназначен за обезвреждане в нарушение на забраната, регламентирана в Закона за управление на отпадъците и подзаконовата нормативна уредба, информират от Министерството на околната среда и водите.
 
 
МОСВ