/ iStock/Getty Images
Нова социална услуга за лица с психични разтройства се разкрива в Ловеч. За целта кметът на общината Корнелия Маринова е подписала с Управляващия орган на оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" договор за изпълнение на проект за нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания, съобщават от общинската администрация.

Проектът е на стойност 272 000 лева, а периодът за изпълнение - 16 месеца, считано от 1 февруари.

Част от предвидените дейности са назначаване на персонал, изготвяне на вътрешни правила за дейността на услугата и преместване на потребителите, доставка на обзавеждане и оборудване, създаване на Център за грижа за лица с психични разстройства и предоставяне на услугата.

Центърът е с капацитет 15 места, като вече е изградена подходяща инфраструктура по друг проект, реализиран от Община Ловеч. Преустроената, оборудвана и обзаведена сграда се намира в двора на Държавната психиатрична болница в Ловеч.

Ще бъдат разкрити 12 работни места.

Потребителите ще бъдат изведени от специализирани институции и Държавни психиатрични болници, както и лица от общността, чакащи за настаняване, определени от Агенция за социално подпомагане.

Целта на проекта е да се създаде възможност за независим и достоен живот на лица с психични разстройства.
БТА